Mgr. Filip Prekop: Založení hradu Loket - Mýty a faktaÚvod do Bible: Dějiny a jejich bestiePhDr. Vladimír Vlasák: Vývoj českého menšinového školství na Sokolovsku v době první Československé republikyÚvod do Bible: Svoboda i uvnitř

Mgr. Filip Prekop: Založení hradu Loket - Mýty a fakta

Přesné datum založení loketského hradu a přiléhajícího města není známé, což dávalo vždy jak jistý prostor pro vznik nejrůznějších legend, tak k bádání regulérních vědních disciplín. Jedním z vědních oborů, který zaznamenal největší posun v poznání, je právě archeologie. Ta šla ruku v ruce s rozsáhlými stavebními úpravami drtivé většiny budov a ploch hradního areálu…
Čtěte více

PhDr. Vladimír Vlasák: Vývoj českého menšinového školství na Sokolovsku v době první Československé republiky

Do konce existence habsburské monarchie se nepodařilo na Němci osídleném Sokolovsku, kde se od posledních desetiletí 19. století v průmyslových a dolových centrech začala formovat silnější česká menšina, otevřít českou školu. Až se vznikem Československé republiky založené na jiných národnostních principech se vytvořily podmínky pro vznik českých menšinových škol i na Sokolovsku. Pod patronací nového…
Čtěte více