Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Speciální výstava studentských prací u příležitosti oslav 25. výročí vzniku školy restaurování v Litomyšli.

Na výstavě najdete práce studentů z ateliéru restaurování knihy, uměleckých děl na papírové podložce, kamene a nástěnné malby. Výstava je koncipovaná jako ucelené představení všech kateder a restaurátorských ateliérů, které jsou na fakultě zastoupeny. Samotná prezentace začíná představením historie vzniku výuky oboru restaurování v Litomyšli vůbec a pokračuje vývojem školy až po vznik fakulty jako součást Univerzity Pardubice. Vedle výsledků ze společné výtvarné přípravy studentů, které zahrnují kresbu i malbu, jsou k vidění i práce, které vznikaly v rámci specializované výtvarné přípravy dle jednotlivých oborů. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!

Detaily

Začátek v

10. 10. 2018

Místo konání akce

Městská knihovna Loket

T.G.Masaryka 1
Loket
357 33
T: +420 352 684 229
https://www.mkloket.cz