Vladimír Melichar: Unikáty živé přírody Karlovarského kraje

Přednáška karlovarského ekologa, botanika a experta na rašeliniště, autora nebo spoluautora knih Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje, Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje nebo Doupovské hory. Mgr. Vladimír Melichar (1974) vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1998) s diplomovou prací o Rolavských rašeliništích, od r. 2012 působí v soukromé sféře jako expert v oblasti životního prostředí. V rámci odborné specializace se věnuje především flóře a vegetaci rašelinišť v celé ČR a v posledních letech i některým zajímavým druhům živočichů (vodní a mokřadní měkkýši, plšík lískový, křeček polní). Za rašeliništi se vypravuje i mimo ČR (Slovensko, Německo, Norsko, Finsko, Rusko). V širším karlovarském regionu, který zahrnuje i celý Slavkovský les, již od mládí sbírá botanické a faunistické údaje a podílí se na rozličných přírodovědných kratochvílích, jako je zimní mapování netopýrů, monitoring vodního ptactva, sledování toku tetřívků, počítání kvetoucích orchidejí, konikleců atd. Přednášku laskavě podporuje Karlovarský kraj.

;

Detaily

Začátek v

8. 11. 2022 - 18:00

Konec v

19:30

Kategorie akcí

Přednáška

Štítky akcí

Karlovarský kraj, Příroda

Místo konání akce

atrium Městské knihovny Loket

TGM 1
Loket
State...
Czech Republic
35733
T: 352684229