Perůtka Jan

Jan Perůtka se narodil 23. října 1964 v Přílepicích v okrese Kroměříž. V letech 1980 – 81 studoval obor kamenosochařství u akademického sochaře prof. Josefa Kadlčíka na SuŠ v Uher. Hradišti. Tohoto studia zanechal a přestoupil na SUŠ v Brně, kde roku 1985 absolvoval v oboru užité malířství v architektiře a scenografii u akademického malíře prof. Jiřího Coufala. Po maturitě experimentuje s papírovinou a vyrábí autorské ruční papíry. Za zlom sám považuje svou první návštěvu u prof. Jindřicha Svobodu v jeho ateliéru v Brně na Petrově, kterou Uskutečnil 5.února 1987. Následující dva měsíce do nástupu vojenské základní služby je zde intenzivně zasvěcován do tajůKnižní vazby. Současně se v tuto dobu setkává s doc. J. H. Kocmanem a u něj konzultuje výrobu a zušlechťování ručních papírů a prohlubuje své vědomosti v této problematice. Knižnívazbě se věnuje i v letech vojny a připravuje se do Kroměřížena VI. Trienále umělecké knižní vazby.V roce 1989 kupuje knihařskou dílnu a zařizuje si vlastní ateliér.Po vytvoření podmínek pro práci se soustavně zabývá knižní tvorbou a vrací se i k výrobě autorských ručních papírů. Od roku 1992 se stává členem Unie výtvarných umělců a ARA. (Les Amis de la Reliure d´Art Toulouse, Francie). Na podzim pak ukončuje trvalý pracovní poměr a od té doby se knižní Vazbou zabývá ve svobodném povolání. Rovněž navazuje pracovní kontakty s Tomášem Vyskočilem z Prahy, při kterých se seznamuje s problematikou restaurování historických vazeb,kterou pod jeho konzultačním dohledem i realizuje. Svým dílem je zastoupen jak v naší republice, tak i v zahraničí. Zúčastnil se několika společných výstav. Sám uspořádal čtyři samostatné výstavy.

Titul v expozici: E. A. Poe – Zlatý scarabeus