Dudešek Karel

Narodil se 28. května 1910 v Boršicích u Uherského Hradiště.  Vyučil se knihařem na Odborné knihařské škole v Uherském  Hradišti, kam jej zprvu lákaly výtvarné discipliny, zejména  kreslení, které učil Ruda Kubíček. Po ukončení školy absolvoval odbornou praxi u několika firem v Moravské Ostravě a Kolíně, ale  při mechanické práci v běžném provozu knihařské dílny si  uvědomil, že jej více než řemeslná práce láká individuální  umělecká vazba. Roku 1929 vstoupil na Státní grafickou školu v  Praze, kde studoval ve speciálce knižní vazby Josefa Solara.

Mistrovskou školu ukončil v roce 1934 s vyznamenáním, jeho  školní práce byly vystaveny na mezinárodní knižní výstavě v Madridu a účastnil se také dalších soutěží a přehlídek. V Praze si v témže  roce zařídil vlastní ateliér. Díky svým řemeslným dovednostem a  výtvarným schopnostem se záhy vypracoval mezi přední pražské knihaře. Vytvořil si svůj stálý okruh zákazníků mezi bibliofily  a sběrateli (k nim patřil třeba ředitel Živnobanky a známý  mecenáš dr. Preiss, ing. Pračka, arch. Kozák, Vl. Žikeš a  další), kteří jeho vazby brzy vyhledávali a oceňovali. Již za  dob studií spolupracoval s moravskými bibliofily a od roku 1931 pravidelně vystavoval na jejich sjezdech.

Jeho významné postavení v  rámci oboru potvrdila událost z roku 1941, kdy dostal nabídku spolupracovat na jedné z nejkrásnějších a nejvýznamnějších  bibliofilií válečného období, Svolinského Legendě o svaté  Kateřině. Podle oznámení v Bibliofilu navrhl Svolinský pro  atelier K. Dudeška její vazbu v celokožené a polokožené  variantě. Dudešek se tak měl podílet na jednom z  nejprestižnějších bibliofilských projektů tohoto období. Tato  spolupráce se však nakonec neuskutečnila a ani nevíme, jak návrhy vypadaly.

Období po roce 1948 bylo pro knihaře a jejich dílny velmi  obtížné. Mnozí museli své podniky uzavřít nebo se stali jejich  zaměstnanci. Dudešek již po válce svou dílnu zmenšil a po roce  1948 pracoval dále jako člen Svazu československých výtvarných umělců v sekci užitého umění, která byla volnější. V roce 1953  se oženil s Evou Trnkovou, knihařkou vyučenou v Melantrichu, která se nadále stala jeho nejbližší a vlastně jedinou spolupracovnicí. Připravovala svému manželovi knižní bloky,  včetně šití kapitálku, takže on se mohl soustředit jen na návrh  a provedení vazby. V tomto manželském tandemu pracovali pak celý  život.

Na začátku padesátých let začaly informace o Dudeškových  zákaznících a přátelích, kteří přicházeli do atelieru, zajímat  policii. Protože Dudešek vytrvale odmítal spolupráci, schylovalo  se k nepříjemnostem. Těm Dudešek předešel odchodem do Vídně, kde  žila jeho matka. V roce 1958 se mu totiž naskytla možnost  výstavy spojená s demonstrací knihvazačské práce a Dudešek této  možnosti využil a s částí dílny zůstal v Rakousku, kde požádal o  azyl.

Začátky ve Vídni nebyly lehké, navzdory zázemí, které zde měl.  Zpočátku byl zaměstnán v jedné vídeňské knihvazačské dílně a v  roce 1960 si v domě své matky založil vlastní atelier. V  umělecké dráze mu pomohl úspěch jeho výstavy Bücher aus aller  Welt ve vídeňské galerii Wolfrum. V roce 1961 složil ve Vídni  mistrovsku zkoušku a o dva roky později mu bylo uděleno rakouské  státní občanství.

Velmi brzy přichází nabídka Vysoké školy užitých umění ve Vídni, kde byl přijat jako knihař do mistrovské třídy pro umělecké  písmo a tvorbu knih. Zde vedl samostatné studio knižní vazby. Na vysoké škole učil pak dlouhou řadu let. Předal své znalosti  a řemeslné dovednosti řadě studentů, kteří je dále rozvíjeli i v  oblasti mimo knižní tvorbu. Žáky ve smyslu přímých následovníků  neměl, což odpovídalo skromnějšímu postavení knižní vazby v  Rakousku. Na rozdíl od Francie nebo Německa, nebyla zde moderní  knižní vazba rozvinuta a soustavně pěstována. Byla pojímána a  studována jako historickýfenomén a moderními formami se v  pováleční době zabývalo jen několik málo knihařů. Z Dudeškovy  třídy vyšli ovšem odborníci, kteří se později specializovali na  restaurování historické knižní vazby. Dudešek se této disciplině  také věnoval, pracoval v rámci školy například na akci rakouské  pomoci Florencii po povodni v roce 1966 při restaurování  historických vazeb v Národní knihovně.

Roku 1975 odešel do výslužby a vrátil se do svého atelieru, kde  spolu se svou ženou dále vázal knihy pro okruh svých přátel,  příznivců a sběratelů, který se okolo něj časem vytvořil. V roce  1982 vysoká škola ocenila jeho zásluhy propůjčením titulu profesora. Velmi bohatou Dudeškovu tvorbu 70. a 80. let shrnuly  dvě významné výstavy ve Vídni. První uspořádalo v roce 1983  Muzeum užitého umění a v roce 1991 připomenula tvorbu svého  profesora Vysoká škola užitých umění.

V devadesátých letech, přes svůj vysoký věk, K. Dudešek  nepřestával pracovat. Vytvořil mnoho vazeb pro soukromé  sběratele v Rakousku a také obnovil čilejší kontakty se svou  původní vlastí. Účastnil se dvou Trienále a uspořádal  výstavu v Uherském Hradišti. Svůj ateliér opustil až krátce před  náhlým propuknutím nemoci, které podlehl 22. února 1996.

Dudeškovo dílo je velmi rozsáhlé, částečně rozptýlené v českých  institucích a hlavně v soukromých sbírkách, práce z posledních  let v soukromých sbírkách rakouských. Vázal bibliofilské tisky, ale  neodvracel se od dobré běžné knižní produkce a reprezentačních  výtvarných publikací. Řemeslná dokonalost a výtvarné schopnosti,talent, fantazie a nezměrná píle právem z Dudeška udělaly jednu z velkých osobností oboru knižní vazby. Jeho dílo patří do obou  kultur, rakouské i české, ale svými kořeny tkví knihař pevně v  českém prostředí, kde se vyškolil a kde jeho dílo uzrálo. Na vazbách se projevuje Dudeškův temperament a inspirace barevností rodného Slovácka.  Nebál se využívat celou paletu barev kůží a výrazných barevných  papírů a textilu. Uplatňoval všechny klasické výzdobné techniky  a jeho vazby jsou ukázkou spojení dokonalého řemesla a  výtvarného pojednání. Dudešek nebyl knihařem, který se spokojil  s jednoduchou a prostou vazbou. Chtěl zdobit, chtěl, aby kniha  zářila a upoutala pozornost svého čtenáře ještě předtím, než ji vezme do rukou a objeví její další krásy. A tomuto úsilí  zasvětil Karel Dudešek celý svůj dlouhý a plodný život.