Současní čeští knihaři

B

 • Brabec Jaroslav
 • *1949

  člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: SŠ elektro, VŠ pedagogika

 • Brancovský Jindřich
 • Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: Krajská střední zdravotní škola Brno, v oboru knihařství autodidakt, další vzdělání u Evy Škorcové v Brně a manželů Sobotových v Lokti

  Titul v expozici: Jan Čáka – Střední Brdy

Č

 • Čabalová Eliška
 • *1955

  Mistr knihařského řemesla v oboru umělecká knižní vazba

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: Střední umělecko-průmyslová škola Brno, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, další knihařské vzdělání u Jindřicha Svobody v Brně

  Žije a pracuje v Ostravě.

  Zastoupení ve sbírkách: Moravská galerie Brno, Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, soukromé sbírky v USA, Francii, ČR aj.

  Titul v expozici: Jean Gionno – Muž, který sázel stromy

F

 • Fogl Jiří
 • Narozen 16. srpna 1940. Absolvent Vyšší průmyslové školy strojní v Novém Městě nad Metují. Do roku 1990 pracoval jako konstruktér textilních strojů v koncernovém podniku Elitex.

  V knihařské profesi je autodidakt. Zpočátku se knihařskému řemeslu věnoval pouze ze záliby a pro vlastní potěšení. V roce 1990 založil v Žamberku vlastní dílnu a spolu s bratrem provozoval KNIHAŘSTVÍ  FOGL a zaměstnával zde knihařky ze zrušených Komunálních služeb Žamberk. V prvním období provozovna zajišťuje klasickou vazbu knih pro Památník národního písemnictví Praha, vazby Sbírek zákonů, paspartování obrázků      a drobné kartonážní práce. Souběžně se zajišťováním klasických knihařských služeb začínají zhotovovat výrobky pro náročnou klientelu převážně v celokoženém provedení. Specialitou je výroba pamětních knih a kronik, dárkových kazet, různých desek pro slavnostní účely, celokožené kazety pro insignie vysokých škol      a magistrátů.

  Základy řemesla získal u knihařských mistrů Jiřího Faltuse v Žamberku, prof. Jindřicha Svobody v Brně a u Jana a Jarmily Sobotových v Lokti nad Ohří, studiem odborné literatury a účastí na odborných seminářích Společenstva českých knihařů. Získané znalosti v oblastech zpracování kůží a pergamenů úspěšně využívá při tvorbě umělecké knižní vazby. Zvláště zpočátku umělecké tvorby spolupracuje s výtvarníkem Jaroslavem Kerschbaumem, který je autorem řady návrhů výzdoby knižních vazeb a někdy      i jejich realizátorem. Vzájemná spolupráce se prohloubila natolik, že soutěžní výstavy obesílali jako autorská dvojice FOGL – KERSCHBAUM.

  V roce 2000 Jiří Fogl společně se svojí dcerou Pavlínou Rambovou zakoupil a zrekonstruoval starou budovu v podměstí Žamberka, kam přešel i se svými zaměstnanci. Zde v současné době  provozují KNIHAŘSTVÍ  FOGL– RAMBOVÁ.

  Jiří Fogl se zúčastnil 60 výstav v tuzemsku i v zahraničí. Od roku 2002 uspořádal 7 samostatných výstav.

  Na soutěžních výstavách získal tato významnější  ocenění:

  - 1992  VII. Trienále umělecké knižní vazby (dále TUKV) Praha

  – Cena Spolku českých bibliofilů

  a Památníku národního písemnictví

  - 1994  Východočeské biblioforum Vrchlabí 1994 – 1.cena

  - 1995  VII.TUKV Kroměříž  – Cena města Kroměříže

  - 1998  IX.TUKV Kroměříž  – 1.cena za uměleckou knižní vazbu

  - 1999  Východočeské biblioforum Vrchlabí 1999

  Hlavní cena a cena časopisu Krkonoše

    2001  X. TUKV Kroměříž – Cena Oty Blažka za  nejdokonaleji     řemeslně provedenou vazbu knihy Má vlast

  2004  XI.TUKV Brandýs nad Labem – Cena Oty Blažka za nejdokonaleji řemeslně provedenou vazbu knihy Kytice

    2004  Východočeské biblioforum Vrchlabí 2004 – 1.cena

  2007  XIITUKV Praha – Cena Karla Dudeška za nejkvalitnější soubor vazeb

  -  2010  XIII.TUKV Brandýs nad Labem – Cena Oty Blažka za vazbu knihy V. Nezval: Valerie a týden divů

  V roce 1999 obdržel od Společenstva českých knihařů titul Mistr knihařského řemesla v oboru Umělecká knižní vazba. V roce 2009 v dalších oborech: Rukodělná knižní vazba, Ozdobná kartonáž, Knižní objekt  za knihu Codex Gigas.

  Vazby Jiřího Fogla jsou zastoupeny v četných soukromých sbírkách a ve fondech veřejných a odborných institucí (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, Městské muzeum Dobruška, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Národní muzeum  Praha, aj.). V roce 2007 vyrobil pro Nadační ústav regionální spolupráce v Olomouci maketu knihy CODEX GIGAS. Z výčtu ocenění je zřejmé, že Jiří Fogl dává prvořadý důraz na kvalitní řemeslné zpracování a poctivě odvedenou práci.

  Sám o sobě říká:

  „Nepovažuji se za umělce, ale vždy jsem obdivoval čisté a poctivé řemeslo, které jsem vstřebal od svých učitelů. Spolupráce s výtvarníkem Jaroslavem Kerschbaumem následně řemeslo povýšila do kategorie umělecké knižní vazby.“

G

 • Gutteková Jana
 • Jana Gutteková (*1983) vystudovala SUPŠ v Uherském Hradiši, obor grafiku a Ostravskou univerzitu v Ostravě, Institut pro umělecká studia. Žije a pracuje ve Zlíně.

H

 • Hašek Lukáš
 • Narozen: 25. 08. 1985 / Plzeň

  studium
  Pedagogická fakulta ZČU v Plzni
  Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ / 2009 – dosud / Mgr.
  Ústav umění a designu ZČU v Plzni / Ilustrace a grafický design
  specializace – Grafický design / 2009 – dosud / MgA.
  Ústav umění a designu ZČU v Plzni / Ilustrace a grafika
  specializace – Knižní vazba / 2005 – 2009 / BcA.
  Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola – Zámeček v Plzni
  Užitá malba / 2001 – 2005

  Člen Společenstva českých knihařů / od 2006

  workshopy 
  Edukační program "galerijní animace" k výstavě Vladislav Mirvald
  – Retrospektiva / certifikát / ZČG 2010
  Workshop k výstavě Martin Salcman / Jaroslav Vančát / ZČG / 2010
  Workshop na vazbu Bradel with oposite Plates of aluminium and parchment
  ateliér Edgarda Claese / Denderleeuw, Belgie / 2009
  Artfest / ateliér Václava Maliny a Františka Hodonského
  2006, 2007, 2008, 2009 / GKK
  Seminář Společenstva českých knihařů / Lanškroun / 2006

  ocenění 
  Čestné uznání za vazbu knihy Kunstlische Buchbeinde in Polycarbonat
  – Edagrd Claes / XIIITUV 2010
  3. místo za uměleckou knižní vazbu knihy Ladislava R. Haňky Být bláznem božím
  Výstava Od Váchala k Haňkovi, ZČM v Plzni / 2009

  výstavy:
  2010 / XIII. Trienále umělecké knižní vazby / Brandýs nad Labem
  2009 / Okouzlení krajinou / malba / Galerie Evropského domu v Plzni
  2009 / Od Váchala k Haňkovi / Západočeské muzeum v Plzni
  2009 / "Grafika roku" mezinárodní přehlídka grafiky, Clam-Gallasův palác v Praze
  2008 / Městská knihovna v Nýřanech
  2008 / Výstava Společenstva českých knihařů a Meister der Einbandkunst v Brně
  2007 / XII. Trienále umělecké knižní vazby / Národní muzeum v Praze
  2004 / Klub Paletka v Plzni
  2003 / Horolezecká stěna K2 v Plzni
  2003 / Kavárna Dominik v Plzni

  kontakt:

  http://www.lukas-hasek.wz.cz/

 • Havlík Karel
 • *1950

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: OV Svoboda tiskař na ofsetových strojích, SVVŠ Dobříš, další knihařské vzdělání u manželů Sobotových v Lokti

  Žije a pracuje v Mníšku pod Brdy.

  Zastoupení ve sbírkách: knihovna Národního muzea, Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, soukromé sbírky

  Titul v expozici: Oscar Wilde – Strašidlo cantervillské

 • Hloch Bedřich
 • http://www.kniharstvijihlava.cz/

 • Hodný Ladislav ml.
 • Ladislav Hodný mladší se narodil 14. února 1943 v Týně nad Vltavou. V letech 1954 – 1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech 1958 – 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 – 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesorů Karla Langra, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše. Do roku 1968 pracoval jako výtvarník krajského střediska zdravotní výchovy v Brně. V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců, dále je členem Book Art Center v New Yorku (USA). Od roku 1989 členem Designer Book Binders v Londýně (Anglie) a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných a členem Unie výtvarných umělců v Praze. V letech 1994 – 1999 vedl Ateliér knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.

  Titul v expozici: Michail Bulgakov – Mistr a Markétka

  Adresa: Nábřežní 199 375 01 Týn nad Vltavou

  Ateliér: U Kublova 8 147 00 Praha 4

  Tel.: +420 385 732 032, mobil: +420 602 103 888

  E-mail: ladislavhodny@centrum.cz

  Ladislav Hodný

 • Hodný Ladislav nejml.
 • *1973

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: OU knihařské Praha, další knihařské vzdělání u otce Ladislava Hodného ml. v Týně nad Vltavou

  Žije a pracuje v Týně nad Vltavou.

  Zastoupení ve sbírkách: Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, soukromé sbírky

  Titul v expozici: Bohumír Lifka – Moravské léto F.X.Šaldy

 • Hrubá Marie
 • *1943

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání:Výtvarná škola V. Hollara Praha, účast na seminářích Společenstva českých knihařů

  Žije a pracuje v Pardubicích.

 • Hrušková Olga
 • *1957

  Vzdělání: Tomos, knihař – ruční vazba, SPŠ grafická Praha, UK Pedagogická fakulta

  Žije a pracuje v Praze.

 • Hubatá Monika
 • Monika Hubatá (*1983) vystudovala SPŠ keramickou v Karlových Varech a následně UUD-ZČU v Plzni, obor Knižní kulturu. Žije a pracuje v Kraslicích.

J

 • Jelínek František
 • *1932

  Mistr uměleckého řemesla v oboru umělecká knižní vazba

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: ZŠ grafická Hradec Králové, Průmyslová škola grafická Praha, vyučen u svého otce F. Jelínka

  Žije a pracuje ve Slatiňanech.

  Zastoupení ve sbírkách: Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket a v mnoha soukromých sbírkách

  Titul v expozici: Šupinaté sny

 • Jelínková Jarmila
 • *1937

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání:vázání knih Dům kultury Zlín, v oboru autodidakt

  Žije a pracuje ve Zlíně.

K

 • Kacetlová Hedvika
 • *1974

  Vzdělání:SOU Brno, SOUP Brno

  Žije a pracuje v Mrákotíně.

 • Kerschbaum Jaroslav
 • Jaroslav Kerschbaum (*1942) se vyučil v oboru knihař na Vyšší uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Žije a pracuje v Žamberku.

 • Klinderová Helena
 • *1976

  Člen Společenstva českých knihařů

  Mistr uměleckého řemesla v oboru umělecká knižní vazba

  Vzdělání: Střední odborné učiliště v Praze, vyučena v oboru knihař a maturita v oboru polygrafie, další knihařské vzdělání u Františka Šimla v Praze

  Žije a pracuje v Praze.

  Zastoupení ve sbírkách: Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket

  Titul v expozici: Ivan Andrejevič Krylov – Bajky

 • Kocman, Jiří Hynek
 • Mistr knihařského řemesla v oboru autorská kniha (Paper-Re-Making Books)

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: Vysoká škola veterinární, habilitace na docenturu na Akademii výtvarných umění v Praze, v oboru knihařství autodidakt, další vzdělání u J. Svobody v Brně a T. Vyskočila v Praze

  Titul v expozici: The Raven

 • Kodejš Milan
 • *1933

  Člen Společenstva českých knihařů, Českého svazu výtvarných umělců, Syndikátu výtvarných umělců, Asociace restaurátorů

  Vzdělání: Střední průmyslová škola grafická Praha, vyučen v oboru knihař

  Žije a pracuje v Praze.

  Zastoupení ve sbírkách: UMPRUM Praha, Moravská galerie Brno, Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, soukromé sbírky

  Titul v expozici: Milan Kundera – Nesnesitelná lehkost bytí

 • Koudelka František Josef
 • * 1969 Oseku

   

  Absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ústí nad Labem, nemá žádné výtvarné vzdělání, je samoukem. Pracuje jako dělník ve sklárně, jako bývalý speleolog se také zajímá o historická podzemí. Sbírá banánové nálepky.

  Od roku 2003 se zabývá linorytem a sazbou, tiskem (zajímá se zejména o techniku tisku z výšky) a vazbou vlastních knih. Práce na knihách postupně pohltila veškerý jeho volný čas a dřívější záliby. Knihy tvoří (až na pár výjimek) zcela sám – vlastní text, obrázky, tisk, vazba. Pár knih vysázel počítačově za použití různých softwarů.

  Snaží se, aby knihy vypadaly nějak netradičně (použití netradičních materiálů, papírů upravených tak, aby vypadaly zažloutle apod.)

 • Krupkovi Miroslava a Lubomír
 • Miroslava Krupková se narodila 20. 8. 1953 v Praze, v  letech 1968-71 vyučena knihařkou (Tomos), 1971-76 SPŠ grafická v Praze, konzultace u J. Svobody a T. Vyskočila; 1987 Mistr uměleckého řemesla, 1993 MDE, 1997 SČK.

  Lubomír Krupka se narodil 19. 1. 1953 v Praze, v letech 1968-72 vyučen ručním sazečem  a 1973-76 knihařem (Tomos), 1972-77 SPŠ grafická v Praze, konzultace u J. Svobody a T. Vyskočila, 1976-77 restaurátorský kurs, 1984 ČSVU, 1993 MDE1997 SČK.

  Završením společné čtvrtstoleté práce manželů Krupkových je, že dnes ve svém Ateliéru Krupka (www.atelier-krupka.cz) knihy nejen váží, ale současně (nejen) pro vlastní bibliofilskou edici i vyrábí ruční papír, odlévají litery, sází a tisknou. Knižní vazba však zůstává nadále jejich hlavní profesí. Vedle malých sérií nakladatelských vazeb zde vzniká široká škála uměleckých knižních vazeb a souběžně s nimi pokračuje i řada autorských knih. V umělecké knižní vazbě Krupkovi preferují klasickou podobu knižní vazby (nejčastěji celokožené na francouzský způsob, pergamenové na holandský způsob nebo dle Bradela a stále častěji celopapírové ve vlastním ručně čerpaném papíru) s citlivě voleným potahovým materiálem (barvené kůže, pergamen či papír) a uměřenou typografickou podobou čelní desky vazby. Jedním z atributů jejich práce je citlivá volba barevného tónování používaných materiálů ve škále přírodních barev. Nebrání se důvodným aplikacím neknihařských přírodních materiálů (kost, mramor), avšak kniha v jejich vazbě si vždy zachovává klasické rozměry, odpovídající dimenzím lidské ruky. Trvale se objevuje reflexe jejich hlubokého zájmu o médium knihy a o její historii (Kniha s řetězem, Ampersand, Kniha filigránů aj.). Druhým zásadním tématem objevujícím se v jejich tvorbě je vztah k přírodě, který se promítá především do autorských knih (Kůrožrout, Zemětřas aj.), ale v použití přírodní barevné škály i do celé šíře jejich volné tvorby. Výstavy: Dosud deset samostatných výstav (Litoměřice 1978, Praha 1981, 1985, 1990, 1993, Kroměříž 1998, Písek a Heidelberg 1999, Paříž a Úvaly u Prahy 2000) a dvě desítky kolektivních výstav v tuzemsku i v zahraničí (mj. sedmkrát TUKV lBA, Lipsko 1982, Lausanne 1983, Lipsko 1992, Merano 1993). Za svá díla získali manželé Krupkovi řadu ocenění, například: 3. cena IV TUKV Brno 1982, Čestné uznání a Cena Památníku národního písemnictví, V. TUKV Praha 1985 a Vl. TUKV Kroměříž 1998, Cena časopisu Umění a řemesla, Vll. TUKV Praha 1992, 1. cena v kategorii Umělecká knižní vazba, Vlll. TUKV Kroměříž 1995, Hlavní cena lX. TUKV Kroměříž 1998.

 • Kružík Martin
 • *1976

  Vzdělání: SOU pro ZPM A. Klara Praha

  Žije a pracuje v Praze.

L

 • Lukasová Pavla
 • *1971

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání:SOU polygrafické Brno, SŠ polygrafický průmysl, pomaturitní studium kvalifikační, konzervování a restaurování muzejních sbírek, účast na seminářích Společenstva českých knihařů, odborná restaurátorská praxe ve švédském archivu

  Žije a pracuje v Brně.

M

 • Manoušek Pavel
 • *1958

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: SOU polygrafické Brno, knihař pro ruční výrobu

  Žije a pracuje v Brně.

 • Merglová Iveta
 • Iveta Merglová (*1983) vystudovala Soukromou SUPŠ Zámeček, s.r.o. a poté UUD-ZČU v Plzni, obor knižní kultura. Žije a pracuje v Plzni.

 • Miklicová Hana
 • *1989

  Vzdělání: SŠ obchodní Ostrava, knihař pro ruční výrobu

  Žije v Ostravě.

 • Musilová Jiřina
 • *1953

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání:UŠ Vidnava, mistr Jana Přibíková, pravidelná účast na seminářích Společenstva českých knihařů

  Žije a pracuje v Plzni.

N

 • Nesnídal Dalibor
 • Dalibor Nesnídal se narodil 27.10.1954 v Karlových Varech. V letech 1969-1973 absolvoval Školský ústav umělecké výroby v Praze, obor umělecký kovář. V roce 1981 začíná pracovat se sklem jako rytec ve sklárně Moser. Téhož roku také vznikají jeho první vlastní skleněné objekty. Od roku 1990 do roku 2009 spolupracoval se sklárnou Mottl Glass v Karlových Varech. V současnosti se věnuje vlastní tvorbě: maluje obrazy, ilustruje knihy a časopisy, vytváří objekty nejen ze skla, ale i z různých jiných materiálů, kreslí mapy, váže knížky…

  Tituly v expozici: Kniha z doby kamenné, Nádoby s obrázky zvířat, Josef Formánek – Prsatý muž a zloděj příběhů

  Adresa: Semtěš 24 364 52 Žlutice

  Tel.: +420 353 393 965, mobil: +420 604 314 308

  E-mail: dalibor.nesnidal@post.cz

  Web: http://dalibornesnidal.webnode.cz/

P

 • Perůtka Jan
 • Jan Perůtka se narodil 23. října 1964 v Přílepicích v okrese Kroměříž. V letech 1980 – 81 studoval obor kamenosochařství u akademického sochaře prof. Josefa Kadlčíka na SuŠ v Uher. Hradišti. Tohoto studia zanechal a přestoupil na SUŠ v Brně, kde roku 1985 absolvoval v oboru užité malířství v architektiře a scenografii u akademického malíře prof. Jiřího Coufala. Po maturitě experimentuje s papírovinou a vyrábí autorské ruční papíry. Za zlom sám považuje svou první návštěvu u prof. Jindřicha Svobodu v jeho ateliéru v Brně na Petrově, kterou Uskutečnil 5.února 1987. Následující dva měsíce do nástupu vojenské základní služby je zde intenzivně zasvěcován do tajůKnižní vazby. Současně se v tuto dobu setkává s doc. J. H. Kocmanem a u něj konzultuje výrobu a zušlechťování ručních papírů a prohlubuje své vědomosti v této problematice. Knižnívazbě se věnuje i v letech vojny a připravuje se do Kroměřížena VI. Trienále umělecké knižní vazby.V roce 1989 kupuje knihařskou dílnu a zařizuje si vlastní ateliér.Po vytvoření podmínek pro práci se soustavně zabývá knižní tvorbou a vrací se i k výrobě autorských ručních papírů. Od roku 1992 se stává členem Unie výtvarných umělců a ARA. (Les Amis de la Reliure d´Art Toulouse, Francie). Na podzim pak ukončuje trvalý pracovní poměr a od té doby se knižní Vazbou zabývá ve svobodném povolání. Rovněž navazuje pracovní kontakty s Tomášem Vyskočilem z Prahy, při kterých se seznamuje s problematikou restaurování historických vazeb,kterou pod jeho konzultačním dohledem i realizuje. Svým dílem je zastoupen jak v naší republice, tak i v zahraničí. Zúčastnil se několika společných výstav. Sám uspořádal čtyři samostatné výstavy.

  Titul v expozici: E. A. Poe – Zlatý scarabeus

 • Plátek Jiří
 • Mistr knihařského řemesla v oboru umělecká knižní vazba

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: vyučen v oboru knihař u svého otce Františka Plátka v Turnově, Státní grafická škola v Praze, prof. Ota Blažek, další knihařské vzdělání u Jaroslava Doležala v Praze

  Titul v expozici: Vilém Stránský – Mnohonásobné metamorfózy

 • Přibíková Jana
 • *1945

  Mistr knihařského řemesla v oboru umělecká knižní vazba a Mistr uměleckořemeslné práce

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů, čestný člen Společenstva českých knihařů, člen Miniature Book Society

  Vzdělání: Střední ekonomická škola, SOU Nový Jičín, vyučena v oboru knihař u Emanuela Zárybnického, další knihařské vzdělání u Jiřího Faltuse v Žamberku a u manželů Sobotových v Lokti

  Žije a pracuje v Kadani.

  Zastoupení ve sbírkách: soukromé sbírky Německo, USA (Neale Albert New York, Patricia Pistner, Texas A&M University), ČR (nakladatelství Bonaventura, Vědecká knihovna České Budějovice, Národní muzeum Praha a Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket) aj.

  Titul v expozici: Edmond Rostand – Cyrano de Bergerac

R

 • Rambová Pavlína
 • Narozená 18. února 1970 v Ústí nad Orlicí. V letech 1984 – 1988 vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Orlicí. Po maturitě byla zaměstnána v Odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku a v Ústavu sociální péče Žampach.

  Při mateřské dovolené a ve volných chvílích vypomáhala v knihařské dílně svého otce Jiřího Fogla. Práce se jí natolik zalíbila, že v roce 1998 ukončila pracovní poměr v OLÚ Albertinum v Žamberku a začala pracovat na plný úvazek v Knihařství Fogl v Žamberku.

  V roce 2000 společně se svým otcem Jiřím Foglem zrekonstruovali  starý objekt domu č. p. 203 v Žamberku  a nyní zde provozují společně knihařskou dílnu.

  Postupně se zaučila a zvládla náročnější knihařské technologie tak, aby se mohla začít zúčastňovat knihařských výstav. K tomu jí také hodně pomohly semináře pořádané Společenstvem českých knihařů a účast na knihařských dílnách u manželů Sobotových v Lokti nad Ohří.

  Pavlína Rambová se zúčastnila k dnešnímu 12 výstav knižních vazeb. V roce 2004 na Východočeském biblioforu ve Vrchlabí získala III. místo za uměleckou knižní vazbu knihy  Kurtisáně a v roce 2007 na Trienále umělecké knižní vazby  v Praze Cenu Ladislava Hodného za esteticky nejlepší vazbu knihy Ta širá zimní krajina. V závěru roku 2007 byla spolurealizátorkou výroby makety největší knihy na světě Codex gigas.  V roce 2010 a 2011 obdržela od Společenstva českých knihařů titul Mistr knihařského řemesla v oborech Rukodělná a Umělecká knižní vazba.

S

 • Sequensová Jarmila
 • *1955

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: SOU polygrafické Praha, další knihařské vzdělání u Františka Šimla v Praze

  Žije a pracuje v Praze.

  Zastoupení ve sbírkách: Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, soukromé sbírky

  Titul v expozici: E.T.A. Hoffmann – Don Juan

 • Slavíková Kateřina
 • Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: Střední odborné učiliště, Praha, vyučena v oboru knihař a maturita v oboru polygrafie

  Titul v expozici: Missale Romano (restaurovaná vazba z r. 1735)

 • Sobota Jan Bohuslav
 • Narozen 1. 3.1939 v Hromnici u Plzně. Vyučil se v Plzni u Karla Šilingera (1954-1957), současně v roce 1957 absolvoval Školu uměleckých řemesel. Od roku 1979 Meister der Einbandkunst (titul udělený MDE), Mistr uměleckého řemesla (titul udělený Ministerstvem kultury ČR), Mistr knihařského řemesla v oborech „Umělecká knižní vazba“ a „Restaurování“ (titul udělený Společenstvem českých knihařů). Od roku 1990 ředitel konzervátorské laboratoře a knihařského ateliéru v Bridwellově knihovně na Jižní metodistické univerzitě v Dallasu (Texas, USA). Roku 1982 emigroval z ČSSR do Švýcarska (1982 – 1984) a USA (1984 – 1997), do Čech se trvale vrátil v roce 1997, kde pracuje s manželkou Jarmilou J. Sobotovou ve společném ateliéru v Lokti. Od roku 1977 pravidelně publikuje v odborném knihařském, restaurátorském a konzervátorském tisku. Svou publikační a organizační činností se významně zasloužil o popularizaci české knihařské školy v zahraničí. Roku 1997 byl zvolen předsedou Společenstva českých knihařů, později byl zvolen čestným předsedou SČK. Vedle umělecké knižní vazby se věnoval především restaurování a konzervování písemných památek. Pro odbornou veřejnost pořádal spolu s manželkou knihařské kurzy. Jeho práce jsou zastoupeny v desítkách veřejných i soukromých sbírek (ČR, Švýcarsko, Anglie, USA). Od sedmdesátých let byl J. Sobota jedním z průkopníků nových směrů v umělecké knižní vazbě, definovaných P. Smithem v jeho knize New Directions in Bookbinding. Svým osobitým přístupem k tvorbě knižních skulptur a knižních objektů (například kazetové vazby) se mu podařilo prosadit i v evropském a světovém měřítku, kde je dnes zřejmě nejznámějším českým uměleckým knihařem. Výsledkem jeho experimentů s technologickou složkou vazby je např. vazba se zdvojenými nebo ztrojenými deskami.

  Jan Sobota zemřel dne 2. 5. 2012.

   

  Tituly v expozici: Lovecký deník Karla IV., Richard Neugebauer – Čertův kámen, Desatero, Německá gotická vazba

  Restaurované vazby: De Sacramentis Novae Ligis (1754), Malý zlatý nebeklíč (poč. 19. stol.), Vitae sanctorum (Životopisy svatých, 1742), Corpus juris canonici (1670), Desz christlichen Haus Buchs (poč. 18. stol.)

  Adresa: J&J Sobotas' Book Art Studio Sklenářská 5/3 357 33 Loket

  Tel: +420 352 685 130

  Sobotovi

 • Sobota Radek
 • *1965

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: 1 rok v knihařské dílně Tomos v Praze, 2 roky u Jana Soboty v Liestalu ve Švýcarsku, současně u manželů Sobotových v Lokti

  Žije a pracuje v Lokti.

 • Sobotová Jarmila Jelena
 • Mistr knihařského řemesla v oborech: Umělecká knižní vazba, Dekorativní papíry (1997). Zakládající člen Společenstva českých knihařů. Původním zaměstnáním profesorka psychologie, od roku 1986 umělecká knihařka. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Institut of Art v Clevelandu (Ohio), C.College v Planu (Texas) a Obor uměleckého knihařství u Jana Soboty v Ohiu – School of Bookbinding & Restoration v Ohiu. V USA pracovala 10 let v rodinném studiu, galerii a škole umělecké knižní vazby a restaurování. Organizovala mezinárodní výstavy umělecké knižní vazby a byla často zvána jako vyučující na semináře v USA a ČR. Nyní žije a pracuje v Lokti v rodinném podniku Umělecké knihařství a galerie U Sobotů. J. Sobotová je známá svým osobním, citlivým a psychologickým přístupem k uměleckým vazbám. Její práce je často publikována v knihařských magazínech a její dílo je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Evropě, Kanadě a USA. Má za sebou více než 80 společných a 20 samostatných výstav po celém světě (Prima Mostra Internazionale di Rilegatura D´Arte in Italia, Ancona, Itálie, 1998, kde získala stříbrnou medaili za vazbu L´Infinito a V. Bienale Mondiale de la Reliure d´Art en Pays Basque v Saint Jean-De-Luz, Francie, 1999, kde získala první cenu v kategorii Původní knižní objekt za vazbu Cyrano de Bergerac).

  Tituly v expozici: Grimm's Fairy Tales, Desatero

  Adresa: J&J Sobotas' Book Art Studio Sklenářská 5/3 357 33 Loket

  Tel: +420 352 685 130

  Sobotovi

 • Suchánková Kateřina
 • *1975

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání:SOU Praha, SŠ polygrafický průmysl Praha, pravidelná účast na seminářích Společenstva českých knihařů

  Žije a pracuje v Praze.

Š

 • Šiml František
 • *1937

  Mistr knihařského řemesla v oboru umělecká knižní vazba

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: Střední průmyslová škola grafická Praha, další knihařské vzdělání u Jaroslava Doležala v Praze

  Žije a pracuje v Praze.

  Zastoupení ve sbírkách: Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, soukromé sbírky

  Titul v expozici: J.W.Goethe – Faust

T

 • Trnková Jana
 • VZDĚLÁNÍ V OBORU

  ZČU Plzeň, Ústav umění a designu – obor Knižní kultura (2004 – 2007)

  ZALOŽENÍ ATELIÉRU
  říjen 2007

  ODBORNÉ KURZY A WORKSHOPY
  Francouzská vazba, slepotisk – Knihařství Přibíková – 2007
  Německá vazba – celokožená, polokožená – Knihařství Sequensová 2007
  Pergamenová vazba bez i s viditelným proužkem – Knihařství Sequensová 2008
  Dekorační olejové papíry – paní Sequensová, dílny Kružíkovi – 2008
  Celokožená kronika – Knihařství Fogl – 2008
  Speciální vazba dýhová s volným hřbetem podle Edgarda Claese – Knihařství Fogl – 2008
  Bradel se vnášejícím se hřbetem – klášter Kruispunt v Denderleeuw Belgie – lektor Edgard Claes – 2008
  Olejové papíry na Gelasku – Knihařství Přibíková – 2009
  Pergamenová vazba s volným hřbetem klášter Kruispunt v Denderleeuw Belgie – lektor – Edgard Claes – 2009
  Magická kniha – Knihařství Přibíková – 2010
  Dekorační papíry – s vodovkami na Carraghenu, Suminagashi, lihové dle I. Vyhnalové – Knihařství Sobotovi – 2010
  Speciální třídesková vazba – Knihařství Přibíková – 2010
  Speciální vazba plexisklo z cyklu netradiční materiály – Knihařství Přibíková – 2010
  Pravidelně účast na seminářích SČK

  STAVY
  Univerzitní galerie v Plzni – 2007 – Kniha jako médium
  Výstavy SČK
  Brandýs nad Labem – 2007
  Brno – 2008
  České Budějovice – 2009
  Brandýs nad Labem TRIENÁLE – 2010
  Žďár nad Sázavou – 2011

  Výstava v jihočeském Archivu – 2007 – čestné uznání
  Pocta Ladislavu Haňkovi – Západočeské Muzeum – 2009 – čestné uznání
  Kálidása – Letohrad – 2009
  Soutěžní Archivní výstava – 2011

  ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČENSTVECH
  Společenstvo českých knihařů – od 2007, v letech 2008-2009 členka rady (přerušeno ze studijních důvodů)
  Spolek českých bibliofilů – od 2008
  DB Designer Bookbinders – od 2010

  REFERENCE
  Kartonáž – Oční Optika Jíchová, Nožířství POK, Šperky Lada Vosejpková
  Knižní vazba – Antikvariát Beneš, nakladatelství Bonaventura, studio Hanja
  Merkantilní desky apod. – restaurace Budino, bytový design Pavel Vrzák, Sushi Bar ZEKE jídelní desky

  KONTAKT

  http://www.kniharstvitrnka.cz

V

 • Vačkář Jaroslav
 • Jaroslav Vačkář (*1983) vystudoval ZČU v Plzni, obor knižní kulturu. Žije a pracuje v Katovicích.

 • Válek Jaroslav
 • *1954

  Člen Asociace uměleckých kovářů USA

  Vzdělání: SPŠ Břeclav, umělecký kovář

  Žije a pracuje ve Veselí nad Moravou.

  Zastoupení ve sbírkách: celého světa

 • Voctářová Klára
 • *1977

  Člen Společenstva českých knihařů, Spolku českých bibliofilů, Miniature Book Society

  Vzdělání: Střední průmyslová škola grafická, Praha, vyučena v oboru ruční knihař,

  další knihařské vzdělání u Bedřicha Zákosteleckého v Plzni a u manželů Sobotových v Lokti

  Žije a pracuje v Brandýse nad Labem.

  Zastoupení ve sbírkách: Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, soukromé sbírky v ČR, USA, Rakousku aj.

  Titul v expozici: Albert Camus – Exil a království

 • Vojtíšková Andrea
 • *1976

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání:SOU Bohumín, obor knihař

  Žije a pracuje v Pardubicích.

 • Vosecký Petr
 • *1975

  Člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání:SPŠ grafická obor polygrafie, SOU technické Praha, obor knihař, účast na seminářích Společenstva českých knihařů

  Žije a pracuje v Praze a v Brandýse nad Labem.

 • Vyhnalová Ivana
 • *1968

  Zakládající člen Společenstva českých knihařů

  Vzdělání: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, knihařské vzdělání: u Bedřicha Zákosteleckého v Plzni a u manželů Sobotových v Lokti

  Žije a pracuje v Dobřanech.

  Zastoupení ve sbírkách: Expozice umělecké knižní vazby v Městské knihovně Loket, soukromé sbírky

  Titul v expozici: J. Krchovský – Básně

 • Vyskočil Tomáš
 • *1932

  Vzdělání: Uměleckoprůmyslová škola Praha, oddělení knižní grafiky a vazby, kurz konzervace archiválií Ministerstva vnitra

  Žije a pracuje v Praze.

W

 • Werl Vladimír
 • *1939

  Mistr uměleckořemeslné práce v oboru umělecká knižní vazba

  Člen Společenstva českých knihařů a Sdružení výtvarných umělců Vysočiny

  Vzdělání:ÚŠ Nový Jičín, odborné konzultace Jaroslav Doležal a Jindřich Svoboda

  Vladimír Werl žil a pracoval v Třebíči, zemřel dne 23. 1. 2015.

Z

 • Závodníková Miroslava
 • Žije a pracuje v Brně.

 • Zbořilová Vlasta
 • Vlasta Zbořilová  (*1949) pochází z Prostějova.
  V roce 1965  šla do učení na obor  "KNIHAŘ" do Vidnavy. Učila se pro Tvorbu Prostějov, praxe v Prostějově částečně probíhala pod vedením uměleckého knihaře Josefa Dvořáka. U knihařského řemesla zůstává až dosud, v r. 1992  začala v oboru podnikat. Roku 1997 vstoupila do Společenstva českých knihařů.
  Kontakt:
  Vlasta Zbořilová
  Okružní 201a, Prostějov 796 01
  Tel : 606 538 835
  vzborilová@email.cz