Oddělení pro děti

Oddělení pro dětské čtenáře nabízí uživatelům široký výběr beletrie různých žánrů,cizojazyčné beletrie, naučné literatury a periodik. Čtenář se může registrovat od věku 3 let do věku 15 let. Registrace je platná vždy na jeden rok od data přihlášení (viz ceník zde).

Dětské oddělení pořádá po celý rok různé soutěže, besedy, čítárny pro děti, lekce knihovnické informatiky a literární pořady pro mateřské a základní školy.

Informace o aktuálních soutěžích
Aktuální program