Vyskočil Josef

* 12.4.1899 Praha
† 15.1.1980 Praha

Restaurátor, umělecký knihař, původním povoláním bankovní úředník, bratr Alberta Vyskočila, otec dramatika prof. Ivana Vyskočila. Zakladatel restaurátorské dílny pražského Klementina, věnoval se též současné rukodělné knižní vazbě, jím svázané knihy představují vrcholnou podobu uměleckého knihvazačského řemesla. Zasloužil se i o vznik prvního odborného školství, v roce 1954 byla na Průmyslové škole grafické (dnes Střední průmyslové škole grafické a Vyšší odborné škole grafické) v Praze zařazena výuka konzervátorů a restaurátorů.