KINO LOKET: Moudrost traumatu

Promítání filmu s besedou s Markétou Černouškovou – terapeutkou, která při práci vychází také mimo jiné z přístupu dr. Gabora Maté Compassionate Inquiry (soucitné dotazování) a Mgr. Nikolou Skalickou, DiS. odbornou ředitelkou FOKUS Karlovarský kraj z.ú., organizace pro lidi s duševním onemocněním. „Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlavní protagonista filmu Dr. Gabor Maté, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství. Ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Gabor Maté je ale hlavně nesmírně moudrý a laskavý člověk, který se nebojí mluvit o svém vlastním traumatu, stigmatizaci a o svém závislostním chování. A nastiňuje vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Detaily

Začátek v

31. 10. 2023 - 18:00

Kategorie akcí

Film

Štítky akcí

Film, problémy současného světa

Místo konání akce

atrium Městské knihovny Loket

TGM 1
Loket
State...
Czech Republic
35733
T: 352684229