Pravidla pro absenční půjčování deskových a karetních her

Půjčování
• Deskové a karetní hry (dále hry) je možné si zapůjčit v dětském oddělení Městské knihovny Loket
• Hry si mohou půjčit pouze čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Loket
• Čtenářům mladším 15 let se hry půjčí oproti podpisu zákonného zástupce
• Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na dobu 14 dní bez možnosti prodloužení, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení
• Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry
• Hry je možné zarezervovat, hra je připravena 7 dní od data doručení oznámení o rezervaci
• Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit obsluze knihovny
• Pravidla her jsou vyvěšena také na webu knihovny

Vracení
• Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí sankční poplatek ve výši 10,- kč/den
• V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu v odpovídající výši
• V případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, ji musí čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu + 100,- kč manipulační poplatek