Upozornění na změnu ceníku - zasílání upomínek a upozornění

Změna ceníku služeb knihovny– zpoplatňování upomínek, zasílání upozornění formou SMS

Z důvodu přechodu na nový knihovní systém dochází od 1. 9. 2018 ke změně zpoplatnění upomínek a zasílání upozornění formou SMS.

 

UPOMÍNKY:

Dospělí čtenáři: 2,- za jednotku za týden

Děti: 1,- za jednotku za týden

MVS (meziknihovní výpůjční služba): 10,- za jednotku za týden

 

TERMÍN ZASÍLÁNÍ UPOMÍNEK:

Předupomínka: 3 dny před koncem výpůjční doby

1. upomínka: 7. den po uplynutí půjčovní doby

2. upomínka: 14. den po uplynutí půjčovní doby

3. upomínka: 21. den po uplynutí půjčovní doby

4. předžalobní upomínka: 35. den po uplynutí půjčovní doby

 

ZASÍLÁNÍ UPOZORNĚNÍ FORMOU SMS (předupomínky, upomínky, rezervace):

Tento krok se týká registrovaných čtenářů, kteří souhlasí se zasíláním upozornění výhradně formou SMS.

Poplatek bude účtování paušální částkou ve výši 20,-/rok.

Čtenářům, kteří v kontaktních údajích mají uvedenou e-mailovou adresu a chtějí zasílat upozornění touto cestou, není poplatek účtován – zasílání e-mailu je zdarma.