Brancovský Jindřich

Zakládající člen Společenstva českých knihařů

Vzdělání: Krajská střední zdravotní škola Brno, v oboru knihařství autodidakt, další vzdělání u Evy Škorcové v Brně a manželů Sobotových v Lokti

Titul v expozici: Jan Čáka – Střední Brdy