Fogl Jiří

Narozen 16. srpna 1940. Absolvent Vyšší průmyslové školy strojní v Novém Městě nad Metují. Do roku 1990 pracoval jako konstruktér textilních strojů v koncernovém podniku Elitex.

V knihařské profesi je autodidakt. Zpočátku se knihařskému řemeslu věnoval pouze ze záliby a pro vlastní potěšení. V roce 1990 založil v Žamberku vlastní dílnu a spolu s bratrem provozoval KNIHAŘSTVÍ  FOGL a zaměstnával zde knihařky ze zrušených Komunálních služeb Žamberk. V prvním období provozovna zajišťuje klasickou vazbu knih pro Památník národního písemnictví Praha, vazby Sbírek zákonů, paspartování obrázků      a drobné kartonážní práce. Souběžně se zajišťováním klasických knihařských služeb začínají zhotovovat výrobky pro náročnou klientelu převážně v celokoženém provedení. Specialitou je výroba pamětních knih a kronik, dárkových kazet, různých desek pro slavnostní účely, celokožené kazety pro insignie vysokých škol      a magistrátů.

Základy řemesla získal u knihařských mistrů Jiřího Faltuse v Žamberku, prof. Jindřicha Svobody v Brně a u Jana a Jarmily Sobotových v Lokti nad Ohří, studiem odborné literatury a účastí na odborných seminářích Společenstva českých knihařů. Získané znalosti v oblastech zpracování kůží a pergamenů úspěšně využívá při tvorbě umělecké knižní vazby. Zvláště zpočátku umělecké tvorby spolupracuje s výtvarníkem Jaroslavem Kerschbaumem, který je autorem řady návrhů výzdoby knižních vazeb a někdy      i jejich realizátorem. Vzájemná spolupráce se prohloubila natolik, že soutěžní výstavy obesílali jako autorská dvojice FOGL – KERSCHBAUM.

V roce 2000 Jiří Fogl společně se svojí dcerou Pavlínou Rambovou zakoupil a zrekonstruoval starou budovu v podměstí Žamberka, kam přešel i se svými zaměstnanci. Zde v současné době  provozují KNIHAŘSTVÍ  FOGL– RAMBOVÁ.

Jiří Fogl se zúčastnil 60 výstav v tuzemsku i v zahraničí. Od roku 2002 uspořádal 7 samostatných výstav.

Na soutěžních výstavách získal tato významnější  ocenění:

- 1992  VII. Trienále umělecké knižní vazby (dále TUKV) Praha

– Cena Spolku českých bibliofilů

a Památníku národního písemnictví

- 1994  Východočeské biblioforum Vrchlabí 1994 – 1.cena

- 1995  VII.TUKV Kroměříž  – Cena města Kroměříže

- 1998  IX.TUKV Kroměříž  – 1.cena za uměleckou knižní vazbu

- 1999  Východočeské biblioforum Vrchlabí 1999

Hlavní cena a cena časopisu Krkonoše

  2001  X. TUKV Kroměříž – Cena Oty Blažka za  nejdokonaleji     řemeslně provedenou vazbu knihy Má vlast

2004  XI.TUKV Brandýs nad Labem – Cena Oty Blažka za nejdokonaleji řemeslně provedenou vazbu knihy Kytice

  2004  Východočeské biblioforum Vrchlabí 2004 – 1.cena

2007  XIITUKV Praha – Cena Karla Dudeška za nejkvalitnější soubor vazeb

-  2010  XIII.TUKV Brandýs nad Labem – Cena Oty Blažka za vazbu knihy V. Nezval: Valerie a týden divů

V roce 1999 obdržel od Společenstva českých knihařů titul Mistr knihařského řemesla v oboru Umělecká knižní vazba. V roce 2009 v dalších oborech: Rukodělná knižní vazba, Ozdobná kartonáž, Knižní objekt  za knihu Codex Gigas.

Vazby Jiřího Fogla jsou zastoupeny v četných soukromých sbírkách a ve fondech veřejných a odborných institucí (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, Městské muzeum Dobruška, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Národní muzeum  Praha, aj.). V roce 2007 vyrobil pro Nadační ústav regionální spolupráce v Olomouci maketu knihy CODEX GIGAS. Z výčtu ocenění je zřejmé, že Jiří Fogl dává prvořadý důraz na kvalitní řemeslné zpracování a poctivě odvedenou práci.

Sám o sobě říká:

„Nepovažuji se za umělce, ale vždy jsem obdivoval čisté a poctivé řemeslo, které jsem vstřebal od svých učitelů. Spolupráce s výtvarníkem Jaroslavem Kerschbaumem následně řemeslo povýšila do kategorie umělecké knižní vazby.“