Krupkovi Miroslava a Lubomír

Miroslava Krupková se narodila 20. 8. 1953 v Praze, v  letech 1968-71 vyučena knihařkou (Tomos), 1971-76 SPŠ grafická v Praze, konzultace u J. Svobody a T. Vyskočila; 1987 Mistr uměleckého řemesla, 1993 MDE, 1997 SČK.

Lubomír Krupka se narodil 19. 1. 1953 v Praze, v letech 1968-72 vyučen ručním sazečem  a 1973-76 knihařem (Tomos), 1972-77 SPŠ grafická v Praze, konzultace u J. Svobody a T. Vyskočila, 1976-77 restaurátorský kurs, 1984 ČSVU, 1993 MDE1997 SČK.

Završením společné čtvrtstoleté práce manželů Krupkových je, že dnes ve svém Ateliéru Krupka (www.atelier-krupka.cz) knihy nejen váží, ale současně (nejen) pro vlastní bibliofilskou edici i vyrábí ruční papír, odlévají litery, sází a tisknou. Knižní vazba však zůstává nadále jejich hlavní profesí. Vedle malých sérií nakladatelských vazeb zde vzniká široká škála uměleckých knižních vazeb a souběžně s nimi pokračuje i řada autorských knih. V umělecké knižní vazbě Krupkovi preferují klasickou podobu knižní vazby (nejčastěji celokožené na francouzský způsob, pergamenové na holandský způsob nebo dle Bradela a stále častěji celopapírové ve vlastním ručně čerpaném papíru) s citlivě voleným potahovým materiálem (barvené kůže, pergamen či papír) a uměřenou typografickou podobou čelní desky vazby. Jedním z atributů jejich práce je citlivá volba barevného tónování používaných materiálů ve škále přírodních barev. Nebrání se důvodným aplikacím neknihařských přírodních materiálů (kost, mramor), avšak kniha v jejich vazbě si vždy zachovává klasické rozměry, odpovídající dimenzím lidské ruky. Trvale se objevuje reflexe jejich hlubokého zájmu o médium knihy a o její historii (Kniha s řetězem, Ampersand, Kniha filigránů aj.). Druhým zásadním tématem objevujícím se v jejich tvorbě je vztah k přírodě, který se promítá především do autorských knih (Kůrožrout, Zemětřas aj.), ale v použití přírodní barevné škály i do celé šíře jejich volné tvorby. Výstavy: Dosud deset samostatných výstav (Litoměřice 1978, Praha 1981, 1985, 1990, 1993, Kroměříž 1998, Písek a Heidelberg 1999, Paříž a Úvaly u Prahy 2000) a dvě desítky kolektivních výstav v tuzemsku i v zahraničí (mj. sedmkrát TUKV lBA, Lipsko 1982, Lausanne 1983, Lipsko 1992, Merano 1993). Za svá díla získali manželé Krupkovi řadu ocenění, například: 3. cena IV TUKV Brno 1982, Čestné uznání a Cena Památníku národního písemnictví, V. TUKV Praha 1985 a Vl. TUKV Kroměříž 1998, Cena časopisu Umění a řemesla, Vll. TUKV Praha 1992, 1. cena v kategorii Umělecká knižní vazba, Vlll. TUKV Kroměříž 1995, Hlavní cena lX. TUKV Kroměříž 1998.