Rambová Pavlína

Narozená 18. února 1970 v Ústí nad Orlicí. V letech 1984 – 1988 vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Orlicí. Po maturitě byla zaměstnána v Odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku a v Ústavu sociální péče Žampach.

Při mateřské dovolené a ve volných chvílích vypomáhala v knihařské dílně svého otce Jiřího Fogla. Práce se jí natolik zalíbila, že v roce 1998 ukončila pracovní poměr v OLÚ Albertinum v Žamberku a začala pracovat na plný úvazek v Knihařství Fogl v Žamberku.

V roce 2000 společně se svým otcem Jiřím Foglem zrekonstruovali  starý objekt domu č. p. 203 v Žamberku  a nyní zde provozují společně knihařskou dílnu.

Postupně se zaučila a zvládla náročnější knihařské technologie tak, aby se mohla začít zúčastňovat knihařských výstav. K tomu jí také hodně pomohly semináře pořádané Společenstvem českých knihařů a účast na knihařských dílnách u manželů Sobotových v Lokti nad Ohří.

Pavlína Rambová se zúčastnila k dnešnímu 12 výstav knižních vazeb. V roce 2004 na Východočeském biblioforu ve Vrchlabí získala III. místo za uměleckou knižní vazbu knihy  Kurtisáně a v roce 2007 na Trienále umělecké knižní vazby  v Praze Cenu Ladislava Hodného za esteticky nejlepší vazbu knihy Ta širá zimní krajina. V závěru roku 2007 byla spolurealizátorkou výroby makety největší knihy na světě Codex gigas.  V roce 2010 a 2011 obdržela od Společenstva českých knihařů titul Mistr knihařského řemesla v oborech Rukodělná a Umělecká knižní vazba.