Sobota Jan Bohuslav

Narozen 1. 3.1939 v Hromnici u Plzně. Vyučil se v Plzni u Karla Šilingera (1954-1957), současně v roce 1957 absolvoval Školu uměleckých řemesel. Od roku 1979 Meister der Einbandkunst (titul udělený MDE), Mistr uměleckého řemesla (titul udělený Ministerstvem kultury ČR), Mistr knihařského řemesla v oborech „Umělecká knižní vazba“ a „Restaurování“ (titul udělený Společenstvem českých knihařů). Od roku 1990 ředitel konzervátorské laboratoře a knihařského ateliéru v Bridwellově knihovně na Jižní metodistické univerzitě v Dallasu (Texas, USA). Roku 1982 emigroval z ČSSR do Švýcarska (1982 – 1984) a USA (1984 – 1997), do Čech se trvale vrátil v roce 1997, kde pracuje s manželkou Jarmilou J. Sobotovou ve společném ateliéru v Lokti. Od roku 1977 pravidelně publikuje v odborném knihařském, restaurátorském a konzervátorském tisku. Svou publikační a organizační činností se významně zasloužil o popularizaci české knihařské školy v zahraničí. Roku 1997 byl zvolen předsedou Společenstva českých knihařů, později byl zvolen čestným předsedou SČK. Vedle umělecké knižní vazby se věnoval především restaurování a konzervování písemných památek. Pro odbornou veřejnost pořádal spolu s manželkou knihařské kurzy. Jeho práce jsou zastoupeny v desítkách veřejných i soukromých sbírek (ČR, Švýcarsko, Anglie, USA). Od sedmdesátých let byl J. Sobota jedním z průkopníků nových směrů v umělecké knižní vazbě, definovaných P. Smithem v jeho knize New Directions in Bookbinding. Svým osobitým přístupem k tvorbě knižních skulptur a knižních objektů (například kazetové vazby) se mu podařilo prosadit i v evropském a světovém měřítku, kde je dnes zřejmě nejznámějším českým uměleckým knihařem. Výsledkem jeho experimentů s technologickou složkou vazby je např. vazba se zdvojenými nebo ztrojenými deskami.

Jan Sobota zemřel dne 2. 5. 2012.

 

Tituly v expozici: Lovecký deník Karla IV., Richard Neugebauer – Čertův kámen, Desatero, Německá gotická vazba

Restaurované vazby: De Sacramentis Novae Ligis (1754), Malý zlatý nebeklíč (poč. 19. stol.), Vitae sanctorum (Životopisy svatých, 1742), Corpus juris canonici (1670), Desz christlichen Haus Buchs (poč. 18. stol.)

Adresa: J&J Sobotas' Book Art Studio Sklenářská 5/3 357 33 Loket

Tel: +420 352 685 130

Sobotovi