Rozvoz knih: často kladené otázky

Jak si u vás může čtenář knihy objednat?

Nejlepší variantou je přihlášení do čtenářského konta a rezervace knihy v našem on-line katalogu, tituly lze také objednávat mailem na adrese knihovna@mkloket.cz nebo telefonicky v pracovní dny na čísle 352 684 229. Knihy budeme rozvážet každý čtvrtek mezi 10:00 a 14:00.

Jak zajistíte, abyste při předávání knih nikoho nenakazili?

U nás v knihovně je výhoda, že můžeme dospělé oddělení a audioknihy úplně uzavřít a oddělit tak od kanceláří a dalších prostor, ve kterých se pohybujeme pří běžné práci. Místnost s knihami tedy můžeme považovat za bezpečné prostředí. Vstupujeme pouze za účelem přípravy knih k rozvozu, v roušce, jednorázových nebo desinfikovaných rukavicích a s desinfikovanými pažemi. Knihy balíme na speciálně vyhrazeném desinfikovaném stole do neprodyšných igelitových obalů a desinfikovaných přepravních boxů. Po vložení do boxu se knih již nedotýkáme, z boxu si čtenář knihy vytáhne sám.

Dětské oddělení bohužel uzavřít nelze, objednané knihy tak půjdou na pět dní do karantény, doručovat je budeme po uplynutí této lhůty. Další postup je stejný jako u knih z dospělého oddělení.

Knihovna tímto děkuje starostovi Lokte Petru Adamcovi, který nám pro manipulaci s knihami zajistil dostatek desinfekce.

Jak nakládáte s vrácenými knihami?

 Čtenář vloží knihy do speciálního odděleného přepravního boxu, v knihovně pak jdou knihy do karantény. Podle nejnovějších informací vydrží virus způsobující onemocnění COVID-19 na materiálech typu papír až pět dní, knihy proto skladujeme týden ve speciálním odděleném skladu, poté je vracíme do polic.

Podle jakých hygienických nařízení nebo norem postupujete?

Řídíme se instrukcemi odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny České republiky, postup jsme konzultovali se zdravotníky, využili jsme postřehů z praxe knihoven, které knihy již rozvážejí (průkopníkem v našem kraji je knihovna Horní Slavkov) a vycházíme také z vlastních zkušeností – knihovna za času nouze slouží jako výdejní středisko materiálu pro dobrovolníky – balily se zde roušky, tiskly letáky, do lahví stáčela desinfekce, vše za přísných hygienických opatření. Ve shrnutí – tato opatření splňují nejvyšší možné podmínky zabezpečení v našem typu zařízení.