Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

Ateliér Grafický design (AGD) je jedním z jedenácti ateliérů Fakulty multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Grafický design je obor, který vyžaduje od studujících přirozený výtvarný talent, všeobecný kulturní přehled, počítačovou gramotnost, notnou dávku znalostí, úsilí, píle a mnoho hodin strávených při tvorbě řešení grafického designu a jeho aplikací. Talent, řemeslná dovednost, typografie, kaligrafie, kresba, kreativita, počítačová gramotnost, oborový přehled, všeobecné znalosti, ale také mezioborové přesahy, sledování soudobých trendů - to je krátký výčet cílů výuky v oboru. Neméně důležitou součástí výuky jsou také ukázky velmi úspěšné spolupráce s praxí, která je pro ateliér zcela přirozenou aktivitou a mezioborové spolupráce v rámci fakulty. Ateliér se pravidelně podílí na spolupráci s humanitárními organizacemi, zúčastňuje se soutěží a výstav. Má významné úspěchy i na mezinárodní scéně a skoro 100 % uplatnění absolventů AGD v reálné praxi. Kniha je jednou s činností, kterou studenti tvoří během studia. Často si ji vyberou jako závěrečnou bakalářskou či magisterskou práci. Dokazují tím, že kniha je mnohdy vyvrcholením jejich studia. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!

Detaily

Začátek v

11. 9. 2019

Konec v

6. 10. 2019

Kategorie akcí

knižní vazba, Výstava

Štítky akcí

Výstava

Místo konání akce

atrium Městské knihovny Loket

TGM 1
Loket
State...
Czech Republic
35733
T: 352684229