PhDr. Vladimír Vlasák: Vývoj českého menšinového školství na Sokolovsku v době první Československé republiky

Do konce existence habsburské monarchie se nepodařilo na Němci osídleném Sokolovsku, kde se od posledních desetiletí 19. století v průmyslových a dolových centrech začala formovat silnější česká menšina, otevřít českou školu. Až se vznikem Československé republiky založené na jiných národnostních principech se vytvořily podmínky pro vznik českých menšinových škol i na Sokolovsku. Pod patronací nového národního státu a s přispěním některých podpůrných spolkových institucí zde bylo postupně otevřeno v letech 1919 až 1937 v obcích s početně rostoucím českým osídlením celkem 23 českých obecných škol a 2 české měšťanské školy. Z jejich činnosti se zachovala bohatá dokumentace (zvláště obecné školy v Lokti), která vypovídá dostatečně o jejich mnohdy dramatických osudech a působení v kulturním a společenském životě zdejších českých lidí. Příznivý rozvoj těchto škol ukončil tragický konec první Československé republiky Mnichovskou dohodou, kterou byly její pohraniční území odstoupeny nacistickému Německu. Vstup zdarma!

Detaily

Začátek v

4. 4. 2019 - 17:00

Kategorie akcí

Přednáška

Štítky akcí

historie, Loket

Místo konání akce

atrium Městské knihovny Loket

TGM 1
Loket
State...
Czech Republic
35733
T: 352684229