Vernisáž výstavy Kamarádi (grafická tvorba autorů časopisu pro multikulturní výchovu)

Vernisáž výstavy věnované tvorbě autorů časopisu Kamarádi, oceněného v roce 2014 Evropskou jazykovou cenou Label, určeného pro vícejazyčně děti a multikulturní výchovu. Úvodní slovo: Sevdalina Kovářová Kostadinova. Hudební doprovod: Cubitus. Občerstvení: hodně vína 😉 Duší projektu je Sevdalina Kovářová Kostadinova, umělkyně bulharského původu, která působí v ČR již více než 15 let. Projekt realizuje Občanské sdružení Zaedno. Časopis Kamarádi byl schválen a finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Časopis Kamarádi je multijazyčný a srozumitelný pro více jazykových skupin. Části textu v menšinových jazycích mají anotace v češtině. Jeden z pilířů, na kterých časopis stojí, je forma „otázek a odpovědí“. Dětí můžou s pomocí rodičů plnit úkoly a dopisovat odpovědi ve vlastním jazyce. Takto se každý z nich stane svým způsobem „spoluautorem“ svého vlastního čísla a bude k němu aktivně přistupovat. Časopis je zaměřen na děti od 4 let až po děti na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči, prarodiči nebo staršími sourozenci. Hlavní problém, který časopis napomůže řešit, se týká dětí, jejichž rodiče jsou příslušníky národnostních menšin – a to zejména těch, kde je jeden z rodičů Čech (tzv. smíšená manželství). V takovýchto rodinách je většinou převažující jazyk čeština a dítě má málo příležitostí komunikovat v rodném jazyce druhého rodiče – tedy de facto ve svém druhém rodném jazyce. Zároveň má méně informací o rodné zemi (kultuře, tradicích) druhého rodiče. Děti ve školním věku zpravidla neumějí číst ve svém menšinovém jazyce. Rodiče jsou v dnešní hektické době zaměstnaní a často se nedostanou k tomu, aby děti naučili pořádně mluvit, číst a psát ve svém jazyce. Neovládat jazyk je bohužel nejrychlejší cesta ke ztrátě kořenů a k nepochopení vlastní kulturní identity. Návrat ke kořenům v dospělosti, pokud k tomu dítě nebylo vedené již od předškolního věku, bývá problematický. Tyto problémy se snaží časopis řešit.

Sevdalina Kovářová Kostadinova je narozena v roce 1973 v Bulharsku, po ukončení vzdělání se provdala do České republiky, má dvě malé děti. Má klasické umělecké vzdělání z bulharské Národní umělecké akademie „Nikolaj Pavlovič“ v Sofii a drážďanské Akademie výtvarného umění. Ve svém portfoliu má řadu uměleckých projektů a autorských výstav jak v ČR, tak i v zahraničí a zúčastnila se i mnoha společných výstav a mezinárodních festivalů a projektů. V posledních letech se intenzivně věnuje ilustracím a tvorbě různorodých publikací zejména pro děti. Sevdalina Kovářová Kostadinova je též autorkou a vedoucí projektu Kamarádi neziskové organizace Spolku Zaedno. Jedná se o vzdělávací projekt pro děti, který začal v roce 2012. Projekt má působnost po celé České republice, ale stává se, že tuto teritoriální hranici překračuje. Za tento projekt přijala autorka v roce 2014 Evropskou jazykovou cenu Label, která je udělována inovativním projektům na podporu jazykové rozmanitosti EU. Obrazy této osobité umělkyně, která má působivou pracovní zkušenost s grafickým designem a knižním layoutem, ozdobují několik desítek publikací a jsou příznivě přijímané jak dětskou, tak dospělou čtenářskou veřejností. V pestrobarevné tvorbě umělkyně se odrážejí vzpomínky na dětství a její jižní kořeny. Její ilustrace jsou pohádkovým světem, plným dobrodružství a přátelství, kladných hodnot, tolerance k odlišnému a respekt a láska k přírodě. Tento pohádkový a hodný svět, který zrcadlí ideály a přání umělkyně je vyobrazen na papíře či platně pomocí jemně zpracovaných detailů, citlivého ladění barev a řemeslné zručnosti, se kterou se někteří ze soudobých umělců pochlubit nemůžou.

Detaily

Začátek v

27. 5. 2022 - 17:00

Kategorie akcí

Vernisáž

Štítky akcí

Děti, ilustrace, komiks, osobní účast tvůrce, Výstava

Místo konání akce

atrium Městské knihovny Loket

TGM 1
Loket
State...
Czech Republic
35733
T: 352684229